Gratis fragt på alle stole. Læs mere her.

Salgsbetingelser

Dette website drives af DXRacer Distribution Europe. Overalt på siden refererer udtrykkene "vi", "os" og "vores" til DXRacer Distribution Europe. DXRacer Distribution Europe stiller dette website, inklusive alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra dette website til rådighed for dig, brugeren, på betingelse af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er anført her.

Ved at besøge vores side og / eller købe noget fra os engagerer du dig i vores "Service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Vilkår for Service ”,” Vilkår ”), herunder de yderligere vilkår og betingelser og politikker, der er henvist til her og / eller er tilgængelige via hyperlink. Disse servicevilkår gælder for alle brugere af websitet, herunder uden begrænsning brugere, der er browsere, leverandører, kunder, forhandlere og / eller bidragydere af indhold.

Læs venligst disse Servicevilkår omhyggeligt, før du går ind på eller bruger vores website. Ved at besøge eller bruge nogen del af websitet accepterer du at være bundet af disse Servicevilkår. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, kan du muligvis ikke få adgang til websitet eller bruge nogen tjenester. Hvis disse servicevilkår betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse servicevilkår.

Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der føjes til den aktuelle shop, er også underlagt servicevilkårene. Du kan når som helst gennemgå den seneste version af Servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og / eller ændringer på vores website. Det er dit ansvar at tjekke denne side for ændringer med jævne mellemrum. Din fortsatte brug af eller tilgang til websitet efter offentliggørelse af eventuelle ændringer medfører din accept af disse ændringer.

Vores butik er hostet på Askås E-handel. De stiller den online e-handelsplatform til rådighed for os, der giver os mulighed for at sælge vores produkter og tjenester til dig.

PUNKT 1 - ONLINE SHOPVILKÅR
Ved at acceptere disse servicevilkår tilkendegiver du, at du opfylder kravene til minimumsalder i den stat eller provins, hvor du bor, og at du har givet os dit samtykke til at tillade dem, du måtte have værgeansvar for, at bruge dette website. Du må ikke bruge vores produkter til noget ulovligt eller uautoriseret formål, og du må heller ikke i brugen af Tjenesten krænke nogle love i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, lov om ophavsret). Du må ikke overføre nogen orme eller vira eller nogen kode af destruktiv art. Overtrædelse af, eller overtrædelse af nogle af betingelserne, vil resultere i en øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

PUNKT 2 - GENERELLE BETINGELSER
Vi forbeholder os retten til at nægte service til nogen af enhver grund til enhver tid. Du forstår, at dit indhold (undtaget er kreditkortoplysninger), kan overføres ukrypteret og indebære (a) transmissioner via forskellige netværk; og (b) ændringer for at overholde og tilpasse dem tekniske krav til tilslutning af netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger krypteres altid ved overførsel via netværk. Du accepterer ikke at gengive, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af Tjenesten, nogen brug af Tjenesten eller nogen adgang til Tjenesten eller nogen kontakt på det website, gennem hvilken tjenesten leveres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os. De overskrifter, der bruges i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse betingelser.

PUNKT 3 - Nøjagtighed, fuldstændighed og rettidighed for information
Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysninger, der stilles til rådighed på dette website, ikke er nøjagtige, komplette eller aktuelle. Materialet på dette website er kun til generel information og bør ikke ligge til grund eller bruges som det eneste grundlag for at tage beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, mere komplette eller mere rettidige informationskilder. Al tillid til materialet på dette website sker på egen risiko. Dette website kan indeholde visse historiske oplysninger. Historisk information er nødvendigvis ikke aktuel og gives kun for sammenlignings skyld. Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet på dette website til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores side. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores website.

PUNKT 4 - ÆNDRINGER TIL TJENESTEN OG PRISER
Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel. Hvis prisen på en vare hæves inden den endelige levering, har kunden ret til at annullere ordren, hvis beløbet er højere end oprindeligt aftalt. Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre eller afbryde Tjenesten (eller enhver del eller ethvert indhold deraf) uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller overfor tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller ophør af Tjenesten.

PUNKT 5 - BEGRÆNSET GARANTI
Den begrænsede garanti dækker alle produkter, der sælges af DXRacer Europe, eller af vores autoriserede forhandlere. Den begrænsede garanti dækker enhver defekt i materiale og udførelse under normal brug i 2 år fra den dato, hvor du har modtaget dit produkt. I garantiperioden reparerer eller udskifter DXRacer Europe produkter eller dele af produkter, der viser sig at være defekte på grund af forkert udførelse eller materiale, under forudsætning af normal vedligeholdelse og brug. DXRacer Europe forbeholder sig retten til at reparere eventuelle genstande til brugbar stand. DXRacer Europe vil i første omgang erstatte eventuelle defekte komponenter med nye og / eller renoverede erstatningsdele.

Garantien varer i 2 år fra leveringsdatoen for ethvert produkt, der er købt fra DXRacer Europe eller nogen af de officielle forhandlere, der tilbyder DXRacer-produkter. Garantien er ikke gyldig for og dækker ikke nogle former for problemer, funktionsfejl eller skader, der ikke skyldes defekter i materiale eller udførelse (dvs. slid, forkert brug, ugunstige eksterne forhold eller force majeure). For at bruge vores begrænsede garanti skal du i første omgang tage kontakt til den autoriserede forhandler, som produktet blev købt hos. Hvis dit produkt er købt direkte hos DXRacer Europe, så send os en e-mail på: support@dxracer-europe.com

PUNKT 6 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis relevant)
Visse produkter eller tjenester er muligvis udelukkende tilgængelige via websitet. Disse produkter eller tjenester kan være tilgængelige i begrænsede mængder og kan kun returneres eller byttes i henhold til vores returpolitik. Vi har gjort alt for at vise farver og billeder af vores produkter, der vises i butikken, så nøjagtigt som muligt. Vi kan ikke garantere, at din computerskærms visning af farver er nøjagtig. Vi forbeholder os retten til, men er ikke forpligtet til, at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængderne af produkter eller tjenester, som vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter eller produktpriser kan ændres når som helst uden forudgående varsel, alene efter vores skøn. Vi forbeholder os retten til at fjerne ethvert produkt til enhver tid. Ethvert tilbud på ethvert produkt eller enhver tjeneste, der er foretaget på dette website, annulleres, hvor det måtte være forbudt. Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, information eller andet materiale, der er købt eller opnået af dig, vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i Tjenesten vil blive rettet.

PUNKT 7 - Nøjagtighed af fakturering og kontooplysninger
Vi forbeholder os ret til at afvise enhver ordre, du bestiller hos os. Vi kan, alene efter eget skøn, begrænse eller annullere mængder, der er købt pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer, der er placeret af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og / eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og / eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi foretager en ændring eller annullering af en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail og / eller faktureringsadresse / telefonnummer, der blev angivet på det tidspunkt, ordren blev foretaget. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller nægte at efterkomme ordrer, der alene på baggrund af vores vurdering synes at være placeret af forhandlere eller distributører. Du accepterer at give aktuelle, komplette og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, inklusive din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov. For mere detaljerede oplysninger bedes du læse vores returpolitik.

PUNKT 8 – VALGFRIE VÆRKTØJER
Vi giver dig muligvis adgang til tredjepartsværktøjer, som vi hverken overvåger eller har kontrol over eller giver input til. Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "som de er og forefindes" og "som værende tilgængelige" uden nogen garantier, repræsentationer eller betingelser af nogen art og uden nogen form for anbefaling. Vi har intet ansvar overhovedet som følge af eller relateret til din brug af valgfri tredjepartsværktøjer. Enhver brug, som du gør af valgfrie værktøjer, der tilbydes via websitet, sker udelukkende på din egen risiko og efter dit eget skøn, og du skal sikre dig, at du er bekendt med og godkender de vilkår, som disse værktøjer leveres på, af den eller de relevante tredjepartsudbydere. Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og / eller funktioner via websitet (inklusive frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og / eller tjenester er også underlagt nærværende servicevilkår.

PUNKT 9 – LINKS TIL TREDJEPARTER
Visse former for indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan omfatte materiale fra tredjepart. Tredjeparts-links på dette website kan muligvis henvise dig til tredjeparts websites, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden heraf, og vi garanterer ikke, anbefaler ikke og har intet ansvar for tredjepartsmaterialer eller -websites eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjepart. Vi er ikke ansvarlige for nogen form for skade eller uheld i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med tredjeparts websites. Gennemgå nøje evt. tredjeparts politikker og praksis og sørg for, at du forstår dem, før du udfører nogen transaktion. Klager, krav, overvejelser eller spørgsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparten.

PUNKT 10 - BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE BIDRAG
Hvis du på vores anmodning sender visse specifikke bidrag (for eksempel vedr. svar på konkurrencer) eller uden en anmodning fra os sender kreative ideer, forslag, tilbud, planer eller andet materiale, hvad enten det er online, via e-mail, med post eller på anden vis (samlet betegnelse herfor: 'kommentarer'), accepterer du, at vi til enhver tid uden begrænsning kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde gennem ethvert medium kan bruge alle kommentarer, du sender til os. Vi er ikke og kan ikke under nogen forhold være forpligtet til (1) til at holde kommentarer fortrolige; (2) at betale kompensation for eventuelle kommentarer; eller (3) at svare på eventuelle kommentarer. Vi kan, men har ingen forpligtelse til dette, overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi vurderer, efter vores skøn alene, er ulovlige, fornærmende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografiske, uanstændige eller på anden måde uoverensstemmende, eller som krænker nogen parts intellektuelle ejendom eller disse Servicevilkår. Du accepterer, at dine kommentarer ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærke, privatliv, personlighed eller anden personlig eller ejendomsret. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke vil indeholde injurierende eller på anden måde ulovligt, misbrugende eller uanstændigt materiale, eller indeholde computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af Tjenesten eller et relateret website. Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse, foregive at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede os eller tredjepart med hensyn til oprindelsen af eventuelle kommentarer. Du alene er ansvarlig for eventuelle kommentarer, du fremsætter, og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle kommentarer og deres troværdighed, som måtte være sendt af dig eller tredjepart.

PUNKT 11 - PERSONLIGE OPLYSNINGER
Din indsendelse af personlige oplysninger gennem butikken reguleres af vores privatlivspolitik. For at se vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

PUNKT 12 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDLØB
Lejlighedsvis kan der være information på vores side eller på Tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller undladelser, der kan relateres til produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger for produkter, transporttid og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel (inklusive efter at du har afgivet din ordre) at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller mangler og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger i Tjenesten eller på et beslægtet website er unøjagtige. Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i tjenesten eller på et beslægtet website, herunder uden begrænsning prisoplysninger, undtagen hvad der måtte være krævet i lovgivningsmæssigt. Ingen konkret opdaterings- eller opdateringsdato, der er angivet i Tjenesten eller på noget relateret website, kan tages som indikation på, at alle oplysninger i Tjenesten eller på et beslægtet website er blevet ændret eller opdateret.

PUNKT 13 - FORBUDT BRUG
Ud over andre forbud, som er beskrevet i Servicevilkårene, er det forbudt at bruge websiteet eller dets indhold: (a) til nogen form for ulovligt formål; (b) at anmode andre om at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige reguleringer, regler, love eller lokale forordninger; (d) at krænke eller krænke vores immaterielle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, ærekrænke, bagtale, vildlede, skræmme eller diskriminere på baggrund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller transmittere vira eller andre typer ondsindet kode, der vil blive brugt eller kan bruges på enhver måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af Tjenesten eller et beslægtet website, andre websites eller Internettet; (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) til spam, phishing, pharm, svindel, spider, crawl eller scrape; (j) til ethvert uanstændigt eller umoralsk formål; eller (k) for at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne på Tjenesten eller ethvert relateret website, andre websites eller Internettet. Vi forbeholder os retten til at udelukke dig fra at bruge Tjenesten eller ethvert relateret website, hvis du krænker bestemmelserne om forbudt brug af siden.

PUNKT 14 - ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER; ANSVARSBEGRÆNSNING
Vi garanterer ikke, er udtryk for eller står inde for, at din brug af vores service vil være uden afbrydelser, rettidig, sikker eller fejlfri. Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige. Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten i ikke nærmere definerede tidsrum eller annullere tjenesten til enhver tid uden noget varsel til dig. Du erklærer dig udtrykkeligt enig i, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten er på egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig gennem tjenesten leveres (undtagen, hvad der er udtrykkeligt angivet af os) 'som den er og forefindes' og 'som tilgængelig' til din brug uden noget ansvar, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, og inklusive alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbar kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, navn og ikke-krænkelse. I intet tilfælde kan DXRacer-europe.com, vores direktører, ledere, ansatte, tilknyttede virksomheder, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere eller licensgivere gøres ansvarlige for skader, tab og krav eller direkte, indirekte, tilfældige, strafbare, særlige eller følgemæssige skader af enhver art, herunder - uden nogen begrænsninger - tabt overskud, mistet indtægt, mistet besparelse, tab af data, udskiftningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, erstatningsansvar (herunder forsømmelse), strengt ansvar eller andet , der stammer fra din brug af nogen af tjenesterne eller produkter, der er anskaffet ved hjælp af tjenesten, eller for ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af tjenesten eller ethvert produkt, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller mangler i nogen form for indhold, eller ethvert tab eller skade af enhver art, der er opstået som følge af brugen af Tjenesten eller ethvert indhold (eller produkt), der er sendt, transmitteret eller på anden måde stillet til rådighed via Tjenesten, selvom der gøres opmærksom på muligheden herfor. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af erstatningsansvar for følgeskader eller tilfældige skader, er vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænset til det maksimale i henhold til lovgivningen.

PUNKT 15 - LEVERING
Vi bruger PostNord Home/Collect/Varubrev til at sende alle vores pakker. Alle pakker leveres hjemme, og prisen for forsendelse er 9,90 € pr. stol. Leveringstiden kan variere afhængigt af, hvor du bor, og eventuelle angivne leveringstider på dette website er tilnærmelsesvise og er derfor ikke garanteret af DXRacer. Før levering skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig adgang og plads. Flyt venligst skrøbelige genstande, der kan blive beskadiget under levering. Når du arrangerer din levering, vil vi bede dig om at give visse oplysninger. Disse oplysninger registreres på leveringsdokumentet, og leveringen finder sted på den leveringsadresse, du angiver. Hvis du giver os ufuldstændige, forkerte eller unøjagtige oplysninger eller instruktioner, tager vi intet ansvar for forpassede leverancer eller forsinkelser på grund af unøjagtige oplysninger. I tilfælde af uforudsete omstændigheder (som lastbilnedbrud, trafikulykke, store trafikforsinkelser eller hårdt vejr) vil vi gøre vores bedste for at kontakte dig for at omarrangere en alternativ leveringstid eller -dato. Vi er ikke ansvarlige for tab (inklusive tab af indtægt, overskud, forventet opsparing, goodwill eller forretningsmuligheder, for enhver skade på dit omdømme), der opstår på grund af en forsinkelse i levering, der opstår som følge af enhver årsag, som ikke er vores kontrol.

Du er ansvarlig for at sikre, at du er tilgængelig til at godkende leveringen. Hvis du ikke er det, skal der være en voksen tilgængelig, der er i stand til at modtage levering på dine vegne, og du accepterer, at vi kan stole på deres instruktioner, som om de var dine egne.
Hvis genstande i emballagen er defekt eller beskadiget, bedes du underrette leveringschaufføren, der vil forsøge at løse dette. Hvis du bemærker nogen skade på genstande efter levering, skal du underrette DXRacer support så hurtigt som muligt efter levering. Opbevar ethvert beskadiget produkt, så vi kan inspicere det på et senere tidspunkt. Hvis du bortskaffer et beskadiget produkt, før vi har haft mulighed for at inspicere det, kan dette påvirke ethvert krav. Vi vil altid forsøge at udskifte et hvilket som helst beskadiget produkt. Men hvis vi ikke er i stand til det, refunderer vi dig det fulde beløb, du har betalt for produktet(erne) samt relevante leveringsomkostninger. Intet i disse vilkår påvirker dine lovbestemte rettigheder.

PUNKT 16 - GODTGØRELSE
Du accepterer at holde DXRacer-europe.com og vores moderselskab, datterselskaber, tilknyttede virksomheder, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte, skadesløse og forsvare os og holde os beskyttede imod ethvert krav eller påstand, inklusive rimelige advokatsalærer, fremsat af enhver tredjepart, der skyldes eller opstår som følge af din overtrædelse af disse Servicevilkår eller de dokumenter, de indeholder, som referencebilag, eller din krænkelse af nogen lov eller tredjeparts rettigheder.

PUNKT 17 – VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED
I tilfælde af, at en bestemmelse i disse servicevilkår bestemmes at være ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævelig, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre håndhæves i det fulde omfang, der er tilladt efter gældende lov, og den ikke-håndhævelige del anses for at være adskilt fra disse vilkår for Service. En sådan afgørelse påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af andre resterende bestemmelser.

PUNKT 18 - OPHØR
Parternes forpligtelser og forpligtelser, der er indgået inden udløbsdatoen, overstiger opsigelsen af denne aftale til enhver tid. Disse servicevilkår er gældende, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse servicevilkår ved at underrette os om, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du ophører med at bruge vores website. Hvis du efter vores vurdering undlader, eller vi har mistanke om, at du har undladt at overholde ethvert vilkår eller betingelser i disse Servicevilkår, kan vi også opsige denne aftale når som helst uden varsel, og du vil fortsat være ansvarlig for alle skyldige beløb til og med datoen for opsigelsen, og / eller i overensstemmelse hermed kan vi nægte dig adgang til vores tjenester (eller dele heraf).

PUNKT 19 - HELE AFTALEN
Manglen hos os i forhold til at udøve eller håndhæve nogen ret eller bestemmelse i disse Servicevilkår er ikke lig med et afkald på denne ret eller bestemmelse. Disse servicevilkår og alle politikker eller driftsbestemmelser, der er offentliggjort af os på dette website eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og styrer din brug af Tjenesten, og erstatter enhver tidligere eller samtidig aftale, kommunikation og tilbud, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (inklusive, men ikke begrænset til, tidligere versioner af servicevilkårene). Eventuelle uklarheder i fortolkningen af disse Servicevilkår skal ikke fortolkes mod den udpegende part.

AFSNIT 20 - GÆLDENDE LOV
Disse servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvor vi leverer dig tjenester, skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen.

PUNKT 21 - ÆNDRINGER I SERVICEBETINGELSER
Du kan når som helst gennemgå den seneste version af Servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores website. Det er dit ansvar regelmæssigt at tjekke vores website for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores website eller Tjenesten efter publicering af ændringer i disse Servicevilkår er lig med din accept af disse ændringer.

PUNKT 22 - KONTAKTINFORMATION
Spørgsmål om servicevilkår sendes til os på info@dxracer-europe.com

Navigere