Gratis frakt på alle stoler: Les mer her.

Salgsbetingelser

Denne nettsiden leveres av DXRacer Distribution Europe. Alle steder der begrepene «vi», «oss» og «vår» brukes på nettstedet, refereres det til DXRacer Distribution Europe. DXRacer Distribution Europe gjør dette nettstedet, herunder all informasjon, alle verktøy og tjenester på nettstedet, tilgjengelige for deg, brukeren, under forutsetning at du aksepterer alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøpe noe fra oss, tar du del i vår «Tjeneste» og samtykker til å være bundet av vilkår og betingelser som følger («Vilkår for bruk», «Vilkår»), inkludert tilleggsvilkår, betingelser og retningslinjer som er referert til her og/eller tilgjengelig via lenker. Disse vilkårene for bruk gjelder alle brukere av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, brukere som er besøkere, leverandører, kunder, selgere og/eller innholdsleverandører.

Vennligst les disse vilkårene for bruk nøye før du besøker eller bruker nettstedet vårt. Ved å besøke eller bruke hvilken som helst del av nettstedet, samtykker du til å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke samtykker til alle vilkår og betingelser i denne avtalen, kan du ikke besøke nettstedet eller bruke tjenester. Hvis disse vilkårene for bruk er å regne som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene for bruk.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til den nåværende butikken, skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan når som helst gjennomgå den nyeste versjonen av vilkårene for bruk på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte hvilken som helst del av disse vilkårene for bruk ved å publisere oppdateringer og/eller endringer på vårt nettsted. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden for endringer med jevne mellomrom. Din fortsatte bruk av, eller besøk på, nettstedet etter at endringer er publisert, utgjør aksept av disse endringene.

Butikken vår leveres på Askås e-handel. De gir oss tilgang til den elektroniske e-handelsplattformen, som lar oss selge våre produkter og tjenester til deg.

AVSNITT 1 – VILKÅR FOR NETTBUTIKK
Ved å godta disse vilkårene for bruk, bekrefter du at du er minimum myndig alder i staten eller provinsen hvor du bor, eller at du er minimum myndig alder i staten eller provinsen hvor du bor og at du gir oss samtykke til at noen av de mindreårige som du er foresatt for kan bruke dette nettstedet. Du kan ikke bruke produktene våre til ulovlige eller uautoriserte formål, og du kan heller ikke, ved å bruke tjenesten, bryte lovene i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, lover om opphavsrett). Du må ikke overføre skadevare, virus eller noen form for ødeleggende kode. Brudd eller overtredelse av disse vilkårene vil føre til en umiddelbar oppsigelse av tjenestene dine.

AVSNITT 2 – GENERELLE BETINGELSER
Vi forbeholder oss retten til å nekte å levere tjenesten til hvem som helst, av hvilken som helst årsak og til hvilken som helst tid. Du forstår at innholdet ditt (ikke kredittkortinformasjon), kan overføres uten kryptering og innbefatte (a) overføringer over forskjellige nettverk; og (b) endringer for å samsvare med og tilpasse seg tekniske krav fra tilkoblede nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon blir alltid kryptert når den overføres over nettverk. Du samtykker til å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten eller annen kontakt på nettstedet som tjenesten leveres gjennom, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss. Overskriftene som brukes i denne avtalen er bare inkludert for bekvemmelighet, og vil ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene.

AVSNITT 3 – INFORMASJONENS NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG AKTUALITET
Vi er ikke ansvarlige hvis informasjon som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller aktuell. Materialet på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som eneste grunnlag for å ta beslutninger, uten å oppsøke primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer aktuelle informasjonskilder. All tillit til materialet på dette nettstedet er på din egen risiko. Dette nettstedet kan inneholde noe historisk informasjon. Historisk informasjon er, nødvendigvis, ikke oppdatert og gjøres tilgjengelig kun til informasjon. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.

AVSNITT 4 – ENDRINGER AV TJENESTER OG PRISER
Prisene på våre produkter kan endres uten varsel. Hvis prisen på varen blir hevet før endelig levering, har kunden rett til å kansellere bestillingen hvis beløpet er høyere enn først avtalt. Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre eller avvikle tjenesten (eller deler eller innhold i denne) uten varsel.

Vi skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endring, prisendring, suspendering eller avvikling av tjenesten.

AVSNITT 5 – BEGRENSET GARANTI
Den begrensede garantien dekker alle produkter som selges av DXRacer Europe, eller av våre autoriserte forhandlere. Den begrensede garantien dekker alle defekter i materiale og utførelse, under normal bruk i 2 år fra datoen da du har mottatt produktet. I løpet av garantiperioden vil DXRacer Europe reparere eller erstatte produkter, eller deler av et produkt, som viser seg å være mangelfullt i utførelse eller materiale, gitt normalt vedlikehold og bruk. DXRacer Europe forbeholder seg retten til å reparere produkter etter eget skjønn. DXRacer Europe vil i utgangspunktet erstatte defekte komponenter med nye og/eller renoverte deler.

Garantien varer i 2 år fra leveringsdatoen for ethvert produkt som er kjøpt fra DXRacer Europe, eller fra noen av de offisielle forhandlerne som tilbyr DXRacer-produkter. Garantien er ikke gyldig for, og dekker ikke, noen problemer, funksjonsfeil eller skader som ikke skyldes mangler i materiale eller utførelse (for eksempel slitasje, feil bruk, ugunstige forhold i omgivelsene eller naturkatastrofer). For å benytte deg av vår begrensede garanti, tar du kontakt med den autoriserte forhandleren som produktet ble kjøpt fra. Hvis produktet ditt er kjøpt direkte fra DXRacer Europe, vennligst send oss en e-post på: support@dxracer-europe.com.

AVSNITT 6 – PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis relevant)
Enkelte produkter eller tjenester kan være tilgjengelige utelukkende på nett via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan tilbys i begrensede kvanta, og kan bare returneres eller byttes i henhold til våre retningslinjer for retur. Vi har gjort vårt ytterste for å vise farger og bilder av produktene våre så nøyaktig som mulig i butikken. Vi kan ikke garantere at din datamaskins skjerm vil gjengi farger på en nøyaktig måte. Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter og tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan benytte oss av denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense antallet av produkter og tjenester som vi tilbyr. Alle produktbeskrivelser og produktpriser kan endres når som helst uten varsel, og helt etter vårt skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avslutte salget av hvilket som helst produkt når som helst. Ethvert tilbud for ethvert produkt eller tjeneste på dette nettstedet, annulleres der det er forbudt. Vi garanterer ikke at kvaliteten til produkter, tjenester, informasjon, eller andre materialer kjøpt eller anskaffet av deg vil oppfylle dine forventninger, eller at feil i tjenesten vil bli rettet.

AVSNITT 7 – NØYAKTIGHETEN TIL FAKTURERINGS- OG KONTOINFORMASJON
Vi forbeholder oss retten til å avslå enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere antall som kjøpes per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller under den samme kundekontoen, det samme kredittkortet og/eller ordrer med den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi gjør en endring i, eller kansellerer, en bestilling, kan vi prøve å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt når bestillingen ble gjort. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller kansellere ordrer som, etter vår egen vurdering, ser ut til å bli lagt inn av grossister, forhandlere eller distributører. Du samtykker i å gi oppdatert, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres i vår butikk. Du samtykker til å umiddelbart oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert din e-postadresse, kredittkortnummer og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre dine transaksjoner og kontakte deg etter behov. For mer detaljert informasjon, vennligst les retningslinjene for retur.

AVSNITT 8 – VALGFRIE VERKTØY
Vi kan gi deg tilgang til verktøy fra tredjepart, som vi verken overvåker, utøver kontroll over eller kan gi innspill til. Du bekrefter, og samtykker til, at vi gir tilgang til slike verktøy «som de er» og «som tilgjengelig» uten noen garantier, representasjoner eller betingelser av noe slag og uten anbefaling. Vi skal ikke ha noe ansvar som følge av eller relatert til din bruk av valgfrie verktøy fra tredjepart. All din bruk av valgfrie verktøy som tilbys via nettstedet, er helt på egen risiko og etter eget skjønn, og du må forsikre deg om at du er kjent med og godkjenner vilkårene under hvilke verktøy leveres av den aktuelle tredjepartsleverandøren. Vi kan også, i fremtiden, tilby nye tjenester og/eller funksjoner gjennom nettstedet (inkludert lansering av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal også være underlagt disse vilkårene for bruk.

AVSNITT 9 – LENKER TIL TREDJEPART
Utvalgt innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige via vår tjeneste, kan omfatte materiale fra tredjeparter. Lenker til tredjepart på dette nettstedet kan føre deg videre til tredjeparts nettsteder, som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller vurdere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og har ikke noe ansvar for materiale eller nettsteder fra tredjeparter, eller for noe annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjepart. Vi er ikke ansvarlige for ulemper eller skader relatert til kjøp av eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Vennligst gjennomgå tredjepartenes retningslinjer og praksis nøye, og forsikre deg om at du forstår de før du gjennomfører en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål vedrørende produkter fra tredjepart skal rettes til tredjeparten.

AVSNITT 10 – KOMMENTARER FRA BRUKERE, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE BIDRAG
Hvis du, etter forespørsel fra oss, sender spesifikke bidrag (for eksempel deltakelse i konkurranser) eller hvis du uten en forespørsel fra oss sender kreative ideer, forslag, innspill, planer eller annet materiale, enten det er på nett, via e-post, med post eller annet (samlet, «kommentarer»), samtykker du i at vi, når som helst og uten begrensning, kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke alle kommentarer du sender til oss, i ethvert medium. Vi er og skal ikke være forpliktet til (1) å holde noen kommentarer konfidensielle; (2) å betale erstatning for noen kommentarer; eller (3) å svare på kommentarer. Vi kan, men har ingen forpliktelse til å, overvåke, endre eller fjerne innhold som vi bestemmer etter eget skjønn, at er ulovlig, krenkende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte støtende eller bryter med noen parts intellektuelle eiendom eller disse vilkårene for bruk. Du samtykker i at kommentarene dine ikke krenker tredjeparts rettigheter, inkludert copyright, varemerke, personvern, personlighet eller annen personlig rett eller eiendomsrett. Du samtykker videre til at kommentarene dine ikke vil inneholde injurierende, eller på annen måte ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale, eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten eller noe relatert nettsted. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, late som om du er noen andre enn deg selv, eller på annen måte villede oss eller tredjeparter angående opprinnelsen til kommentarer. Du er alene ansvarlig for alle kommentarer du kommer med, og nøyaktigheten til dem. Vi tar ikke noe ansvar for, og påtar oss intet erstatningsansvar, for kommentarer lagt ut av deg eller tredjepart.

AVSNITT 11 – PERSONOPPLYSNINGER
Din innsending av personopplysninger via butikken styres av våre personvernregler. For å se våre personvernregler.

AVSNITT 12 – FEIL, UNØYAKTIGHETER OG MANGLER
I noen tilfeller kan det være at informasjonen på nettstedet vårt, eller i tjenesten, inneholder feil i tekst, unøyaktigheter eller mangler som er knyttet til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, kostnader for levering, frakttider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å rette feil, unøyaktigheter og mangler, og å endre eller oppdatere informasjon, eller kansellere bestillinger, dersom informasjonen i tjenesten eller på relaterte nettsteder er unøyaktig, til enhver tid og uten forhåndsvarsel (også etter at du har sendt inn bestillingen). Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller utdype informasjon i tjenesten eller på relaterte nettsteder, inkludert men ikke begrenset til, prisinformasjon, med mindre det følger av lovkrav. Ingen oppdatering eller dato for endring som brukes i tjenesten eller på noen tilknyttet nettsted, skal tolkes som at all informasjon i tjenesten eller på noe tilknyttet nettsted er endret eller oppdatert.

AVSNITT 13 – FORBUDT BRUK
I tillegg til andre forbud som er angitt i vilkårene for bruk, er du forbudt fra å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) for hvilket som helst ulovlig formål; (b) til å anmode andre om å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) til å krenke internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger; (d) til å krenke eller bryte med våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) til å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, snakke nedvurderende om, skremme eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) til å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) til å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som skal eller kan brukes på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett; (h) til å samle inn eller kartlegge andres personopplysninger; (i) til formål som spamming, phishing, såkalte «pharm»-, «pretext»-, «spider»-, «crawl»- eller «scrape»-teknikker; (j) til ethvert obskønt eller umoralsk formål; eller (k) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av tjenesten, eller ethvert relatert nettsted, for brudd på hvilket som helst av de forbudte bruksområdene.

AVSNITT 14 – ANSVARSFRASKRIVELSE; ANSVARSBEGRENSNING
Vi garanterer ikke, bekrefter ikke og går ikke god for at din bruk av tjenesten vår vil være uavbrutt, oppdatert, sikker eller feilfri. Vi garanterer ikke at resultatene som kommer av bruk av tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige. Du samtykker til at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten i ubestemt tid, eller kansellere tjenesten når som helst, uten varsel til deg. Du er samtykker uttrykkelig til at din bruk av, eller manglende evne til å bruke tjenesten, er på din egen risiko. Tjenesten, og alle produkter og tjenester levert til deg gjennom tjenesten, leveres (bortsett fra når det er uttrykkelig oppgitt av oss) «som den er» og «som tilgjengelig» for bruk av deg, uten noen bekreftelser, garantier eller betingelser av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet til et bestemt formål, holdbarhet, navn og ikke-krenkelse.

I ingen tilfeller skal DXRacer-europe.com, våre direktører, ledere, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere være ansvarlig for skade, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffbare, spesielle eller følgende skader av noe slag, inkludert men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tapte inntekter, tapte innsparinger, tap av data, kostnader ved utskiftning eller enhver lignende skade, enten det er basert på kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), strengt erstatningsansvar eller noe annet, som oppstår fra din bruk av noen av tjenestene eller produkter anskaffet ved bruk av tjenesten, eller for ethvert annet krav relatert på noen måte til din bruk av tjenesten eller et produkt, inkludert men ikke begrenset til, feil eller mangler i ethvert innhold, eller tap eller skade av noe slag som måtte oppstå som et resultat av bruken av tjenesten eller ethvert innhold (eller produkt) som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv om det er informert om mulighet. Fordi noen stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelatelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, skal vårt ansvar i slike stater eller jurisdiksjoner begrenses til det maksimale omfang som loven tillater.

AVSNITT 15 – LEVERANSE
Vi bruker tjenesten PostNord Home/Collect/Varubrev for å sende alle våre pakker. Alle pakker leveres på døren, og prisen for frakt er 9,90 € per stol. Leveringstiden kan variere avhengig av hvor du bor, og alle angitte leveringstider på dette nettstedet er estimater og er derfor ikke garantert av DXRacer. Før levering, må du sørge for at det er tilstrekkelig tilgang og plass. Vennligst fjern ømfintlige gjenstander, som kan bli skadet under leveringen. Når du bestiller leveringen din, vil vi be deg om å oppgi noe informasjon. Denne informasjonen vil bli registrert på dokumentet som brukes ved levering, og leveringen vil skje på leveringsadressen du angir. Hvis du gir oss ufullstendig, feil eller unøyaktig informasjon eller instruksjoner, tar vi ikke noe ansvar for manglende levering eller forsinkelser som skyldes unøyaktig informasjon. I tilfelle uforutsette omstendigheter (for eksempel problemer med kjøretøy, trafikkulykker, store forsinkelser i trafikken eller ugunstige værsituasjoner) vil vi gjøre vårt beste for å kontakte deg for å avtale en alternativ leveringstid eller dato. Vi er ikke ansvarlige for tap (inkludert tap av inntekter, fortjeneste, forventede innsparinger, goodwill, forretningsmulighet eller for skader på omdømmet ditt) som oppstår grunnet en forsinkelse i levering forårsaket av årsaker utenfor vår kontroll.

Du er ansvarlig for at du er tilgjengelig for å ta imot leveransen. Hvis du ikke er det, må det være en voksen tilgjengelig som er i stand til å motta levering på dine vegne, og du samtykker til at vi kan stole på instruksjonene deres som om de var dine egne.

Hvis produkter i forsendelsen er ødelagte eller skadet, må du varsle sjåføren som vil prøve å løse dette. Hvis du oppdager noen skader på produktene etter levering, vennligst informer DXRacer-support så raskt som mulig etter levering. Vennligst oppbevar ethvert skadet produkt slik at vi kan undersøke det på et senere tidspunkt. Hvis du kvitter deg med et skadet produkt før vi har hatt muligheten til å undersøke det, kan dette påvirke kravet. Vi vil alltid prøve å erstatte alle skadede produkter. Imidlertid, hvis vi ikke kan gjøre det, vil vi tilbakebetale hele beløpet du har betalt for produktet eller produktene, sammen med relevante omkostninger for levering. Ingenting i disse vilkårene påvirker dine lovpålagte rettigheter.

AVSNITT 16 – ERSTATNING
Du samtykker til å holde skadesløs, forsvare og ikke skade DXRacer-europe.com, og våre morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte, fra ethvert krav eller etterspørsel, inkludert rimelige advokatsalærer, fra enhver tredjepart, som skyldes eller oppstår som følge av brudd på disse vilkårene for bruk eller dokumentene som det henvises til, eller dine brudd på lover eller tredjeparts rettigheter.

AVSNITT 17 – UGYLDIGHET
I tilfelle en bestemmelse i disse vilkårene for bruk blir vurdert til å være ulovlige, ugyldige eller ikke mulige å håndheve, skal en slik bestemmelse likevel kunne håndheves i den utstrekning det er tillatt i gjeldende lov, og delen som ikke kan håndheves skal anses å være skilt fra disse vilkårene for bruk, en slik avgjørelse skal ikke påvirke gyldigheten og muligheten å håndheve noen andre gjenværende bestemmelser.

AVSNITT 18 – OPPSIGELSE
Forpliktelsene og ansvaret som partene påtar seg før datoen for opphør, skal for alle formål opprettholdes etter oppsigelsen av denne avtalen. Disse vilkårene for bruk er gyldige med mindre de er, og frem til de er, sagt opp av enten du eller oss. Du kan når som helst si opp disse vilkårene for bruk, ved å varsle oss om at du ikke ønsker å bruke tjenestene våre lenger, eller ved å slutte å bruke nettstedet. Hvis du etter vårt eget skjønn ikke følger. eller vi mistenker at du ikke følger, et hvilket som helst vilkår eller bestemmelse i disse vilkårene for bruk, kan vi også si opp denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil fortsatt være ansvarlig for alle forfalte beløp til og med datoen for oppsigelse; og/eller du kan nektes tilgang til våre tjenester (eller deler av de).

AVSNITT 19 – HELE AVTALEN
Vår unnlatelse til å utøve eller håndheve enhver rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene for bruk, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av denne rettigheten eller bestemmelsen. Disse vilkårene for bruk, og eventuelle retningslinjer eller regler som er publisert av oss på dette nettstedet eller i forbindelse med tjenesten, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss, og gjelder for din bruk av tjenesten, de erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjoner og forslag, enten muntlige eller skriftlige, mellom deg og oss (inkludert men ikke begrenset til, tidligere versjoner av vilkårene for bruk).

Eventuelle uklarheter i forståelsen av disse vilkårene for bruk, skal ikke tolkes mot parten som har utarbeidet de.

AVSNITT 20 – GJELDENDE RETT
Disse vilkårene for bruk, og eventuelle separate avtaler gjennom hvilke vi leverer tjenester til deg, skal styres av og tolkes i samsvar med gjeldende rett.

AVSNITT 21 – ENDRINGER I VILKÅR FOR BRUK
Du kan gjennomgå den nyeste versjonen av vilkårene for bruk på denne siden når som helst. Vi forbeholder oss retten til å etter eget skjønn oppdatere, endre eller erstatte hvilken som helst del av disse vilkårene for bruk ved å publisere oppdateringer og/eller endringer på vårt nettsted. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden for endringer med jevne mellomrom. Din fortsatte bruk av eller besøk på nettstedet etter at endringer er publisert, utgjør aksept av disse endringene.

AVSNITT 22 – KONTAKTINFORMASJON
Spørsmål om vilkårene for bruk skal sendes til oss på info@dxracer-europe.com.

Navigere