Fri frakt på alla stolar: Läs mer här.

Köpvillkor - Regler och villkor

Den här hemsidan drivs av DXRacer Distribution Europe. Termerna "vi", "oss" eller "våra" som de används på hemsidan syftar på DXRacer Distribution Europe. DXRacer Distribution Europe erbjuder den här hemsidan, inkluderat all information, alla verktyg och all service som finns tillgänglig här till dig, användaren, på villkor att du godkänner alla regler, villkor, policyer och notifikationer som uppges här.

Genom att besöka vår sida och/eller köpa någonting från oss så använder du dig av våra tjänster och förbinder dig därmed till de regler och villkor som följer i texten nedan ("användarvillkor", "villkor"), inklusive de övriga regler och villkor samt policyer som refereras här eller som finns tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla som använder vår sida, inkluderat utan begränsningar för användare som är webbläsare, försäljare, kunder, handlare/butiker och/eller personer eller aktörer som bidrar med innehåll.

Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan användning av de tjänster som finns på vår hemsida. Genom att besöka eller använda någon del av sidan förbinder du dig till att följa dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till samtliga användarvillkor ska du inte använda hemsidan eller någon av den service som erbjuds här. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande så gäller acceptans av dessa endast det som uttrycks i klartext i dessa användarvillkor.

Nya funktioner eller verktyg som tillkommer till hemsidan är också föremål för samma användarvillkor. Ni kommer när som helst åt den senaste versionen av våra användarvillkor via den här sidan. Vi reserverar oss rätten att uppdatera, förändra eller ersätta alla delar av dessa användarvillkor när som helst genom att posta uppdateringar eller förändringar på vår hemsida. Det är ditt ansvar att regelbundet uppdatera dig om eventuella förändringar via den här sidan. Fortsatt användning av den här hemsidan innebär att ni godkänner förändringar i regelverket.

Vår webbutik drivs av Askås E-commerce. Det är deras plattform för försäljning online som tillåter oss att förmedla våra tjänster och sälja våra produkter till er.

Avsnitt 1 - Villkor för onlinebutik
Genom att du samtycker till de här villkoren bekräftar du att du är myndig och att du ger barn eller ungdomar som du är vårdnadshavare för rätten att använda den här sidan. Du får inte använda några av produkterna på den här hemsidan för illegala eller icke auktoriserade syften. Du får inte heller, när du använder dig av tjänster på vår hemsida, bryta mot några lagar där du bor (inkluderat, men inte enbart, till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar, datavirus eller annan skadlig kod. Om du bryter mot användarvillkoren resulterar det i att din åtkomst till våra tjänster omedelbart avbryts.

Avsnitt 2 - Generella villkor
Vi reserverar oss rätten att förvägra åtkomst till våra tjänster av vilket skäl som helst, när som helst. Du förstår att uppgifter du ger till oss (inte inkluderat uppgifter för kredit- eller betalkort), kan överföras (a) okrypterat över flera olika nätverk; samt (b) förändras i syfte att anpassas till de tekniska krav som gäller i de nätverk eller enheter uppgifterna överförs via. Uppgifter som har att göra med kredit- eller betalkort krypteras alltid. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av våra tjänster, varken vid användning av tjänster, tillgång till tjänsten eller vid kontakt med hemsidan via vilken tjänsten görs tillgänglig utan vårt uttryckta och skriftliga samtycke. Rubrikerna som används i den här överenskommelsen inkluderas endast för läsbarhetens skull och har ingen effekt på innehållet i villkoren.

Avsnitt 3 - Informationens exakthet, fullständighet och aktualitet
Vi är inte ansvariga för om informationen som finns tillgänglig på den här hemsidan inte stämmer, är komplett eller aktuell. Materialet som finns på den här sidan tillgängliggörs endast som generell information och ska inte användas som enda grund för beslut utan att konsultera primära, mer exakta, kompletta eller aktuella informationskällor. Du använder dig av informationen på den här hemsidan på egen risk. Hemsidan kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och finns tillgänglig endast som referens. Vi reserverar oss rätten att modifiera innehållet på den här sidan när vi önskar och vi har inte någon skyldighet att uppdatera någon information på vår hemsida. Du samtycker till att det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om förändringar på vår hemsida.

Sektion 4 - Prisförändringar och förändringar av tjänsten
Våra produkters priser kan förändras när som helst utan förvarning. Om priset för en vara förändras innan den levereras har kunden rätt att avbeställa ordern om priset är högre än det var när beställningen gjordes. Vi reserverar oss rätten att modifiera eller avbryta vår tjänst (eller delar av den eller dess innehåll) utan förvarning.

Vi är inte ansvariga inför dig eller tredje part för några förändringar, prisändringar, avstängning eller avslutande av tjänsterna som tillhandahålls på den här hemsidan.

Avsnitt 5 - Begränsad garanti
Garantin täcker alla produkter som säljs av DXRacer Europe eller någon av våra auktoriserade återförsäljare. Garantin täcker alla defekter som uppkommit under tillverkningen och som visar sig inom 2 år från och med datumet då produkten skickades. Under garantiperioden förbinder sig DXRacer Europe till att reparera eller ersätta produkter eller de delar av en produkt som visar sig vara defekta till följd av brister i tillverkningen eller materialet förutsatt att produkten använts under auktoriserade förhållanden. DXRacer Europe förbehåller sig rätten att reparera produkter på ett sätt de ser som tillbörligt. DXRacer Europe ersätter i första hand defekta komponenter med nya eller återställda delar.

Garantin gäller i 2 år från och med det att produkten levererats från DXRacer Europe eller från någon av DXRacer Europes auktoriserade återförsäljare. Garantin täcker inte fel eller defekter som inte uppkommit till följd av brister i tillverkningen (d.v.s. garantin täcker inte brister till följd av normalt slitage, felaktig användning, skador till följd av extrema förhållanden eller force majeure). För att utnyttja garantin ska du först kontakta den återförsäljare som du köpte produkten från. Om du köpte din produkt direkt från DXRacer Europe, kontakta oss via e-post på: support@dxracer-europe.com.

Avsnitt 6 - Produkter och tjänster (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster som säljs av DXracer Europe är endast tillgängliga via den här hemsidan. Dessa produkter eller tjänster kan säljas i begränsade upplagor och är föremål för byte eller retur enbart utifrån villkoren i vår returpolicy. Vi har gjort vårt yttersta för att produkternas färger och utseende ska skildras så tydligt som möjligt i vår webbutik. Vi måste dock reservera oss för att din enhets monitor kanske inte visar färgerna naturenligt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till en viss person, geografisk region eller juridisk enhet. Reservationen gäller från fall till fall. Vi reserverar oss också rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster vi erbjuder.

Alla produktbeskrivningar och priser kan förändras utan förvarning. Produkter kan utan förvarning sluta säljas. Erbjudanden om våra tjänster och produkter är inte giltiga i de fall de är förbjudna där du bor. Vi kan inte ansvara för att kvaliteten på våra produkter, tjänster eller vår information eller någonting annat du hittar eller köper på den här hemsidan möter dina förväntningar eller att fel i tjänster kommer att korrigeras.

Avsnitt 7 - Betalningsuppgifter och kontoinformation
Vi förbehåller oss rätten att avboka en order du beställer från oss. Vi kan, på eget bevåg, begränsa eller avbeställa ett eller flera exemplar av en vara beställd per person, hushåll eller per order. Begränsningar av det beskrivna slaget kan gälla beställningar lagda av samma kundkonto, samma kreditkort eller beställningar som läggs till en adress. I den händelse att vi genomför förändringar eller avbokar en adress så kan vi försöka meddela detta via e-post eller via den adress eller det telefonnummer som angavs när beställningen lades. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller avboka beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara avsedda för vidare försäljning eller distribution. Du samtycker till att ge oss giltig, komplett och aktuell information gällande alla beställningar du gör i vår butik. Du samtycker också till att så fort du kan uppdatera din kontoinformation och all annan information inkluderat e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum i det syfte att vi kan genomföra dina beställningar och kontakta dig vid behov. För fler detaljer se vår returpolicy.

Avsnitt 8 - Valfria hjälpmedel
På vår hemsida kan du få tillgång till hjälpmedel eller verktyg som vi varken överser eller har någon kontroll över. Du bekräftar och förstår att vi ger tillgång till dessa hjälpmedel eller verktyg som de är utan några garantier, övriga villkor eller utan att vi godkänner vad ursprungsleverantören står för. Vi tar inte ansvar för vad som händer dig till följd av att du använder hjälpmedel eller verktyg från tredje part. Din användning av verktyg eller hjälpmedel från tredje part sker helt på egen risk och du måste själv säkerställa att du är bekant med och godkänner de villkor med vilka dessa verktyg levereras av aktuell tredje part. Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster eller funktioner som levereras av tredje part. Dessa är i sådana fall föremål för samma villkor som beskrivits här.

Avsnitt 9 - Länkar till tredje part
Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som finns tillgängliga på vår hemsida inkluderar material från tredje part. Länkar från tredje part som finns på vår hemsida kan leda till hemsidor som inte faller under vår kontroll. Vi bär inte ansvar för att undersöka eller värdera innehållet eller exaktheten hos de hemsidorna. Vi kan inte heller ge några garantier eller ta ansvar för något material eller några tredjeparts-hemsidor eller några andra material, produkter eller tjänster som levereras av tredje part. Vi bär inte ansvar för någon skada eller oegentligheter relaterade till köp eller utnyttjande av tjänster, produkter, resurser, innehåll eller några transaktioner som genomförs med tredjeparts-hemsidor. Det är ditt ansvar att noggrant läsa igenom tredjeparts regler och villkor innan du köper produkter eller tjänster från dem eller använder dig av deras tjänster i något avseende. Klagomål, oro eller frågor som berör tredjeparts ska riktas till dem.

Avsnitt 10 - Användarkommentarer, feedback och andra bidrag
Om du, på vår förfrågan, skickar in bidrag (till exempel i tävlingssyfte) eller om du utan vår förfrågan skickar idéer, förslag, planer eller andra material, inkluderat kommentarer, oavsett om det sker online, via e-post, vanlig post eller på annat vis, så är du överens om att vi kan, vid vilken tidpunkt som helst, utan förbehåll, får kopiera, redigera, publicera, distribuera, översätta eller använda det du skickat in i vilket medium som helst. Vi har inte någon skyldighet att (1) skydda några kommentarer under förtroende; (2) kompensera några kommentarer; (3) svara på några kommentarer. Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi på eget bevåg bedömer som illegalt, förolämpande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på något annat sätt stötande eller om det bryter mot någon parts upphovsrätt eller dessa regler och villkor. Du samtycker till att dina eventuella kommentarer inte kommer att inkräkta på rättigheterna för någon tredje part inkluderat upphovsrätt, varumärken, integritet, person eller någon annan personlig eller proprietärrättighet. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla saker som är ärekränkande eller på annat sätt olagliga, obscena eller oförskämda eller innehålla datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka hur våra tjänster eller vår hemsida fungerar. Du får inte använda en falsk e-postadress eller låtsas vara någon annan än du själv eller vilseleda oss eller tredje part vad gäller ursprunget för några av dina kommentarer. Du själv är ansvarig för alla kommentarer du lämnar samt deras tillförlitlighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som postas av dig eller någon annan tredje part.

Avsnitt 11 - Personlig information
Personliga uppgifter du ger till oss regleras av vår integritetspolicy. Den hittar du här.

Avsnitt 12 - Felaktigheter och utelämnanden
Det kan finnas information på vår hemsida eller i våra tjänster som innehåller stavfel, otydligheter eller utelämnanden relaterade till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgång. Vi förbehåller oss rätten att rätta fel, otydligheter eller utelämnanden samt förändra eller uppdatera information eller avbeställa beställningar om någon information i våra tjänster eller på någon sida relaterad till dem skulle visa sig vara felaktig (inkluderat efter att du lagt en beställning). Vi är inte skyldiga att uppdatera, rätta eller förtydliga någon information i tjänsten eller på relaterade sidor, inkluderat utan förbehåll, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inga uppdateringar som specificeras eller annonseras i våra tjänster eller på relaterade hemsidor ska tolkas som att de indikerar att all information i våra tjänster eller på relaterade hemsidor har modifierats eller uppdaterats.

Avsnitt 13 - Förbjuden användning
Utöver andra begränsningar som specificeras i våra regler och villkor är det förbjudet att använda vår sida eller dess innehåll för: (a) alla illegala syften; (b) att övertyga eller inleda andra att begå eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot några internationella, federala, regionala eller statliga regler, lagar eller andra juridiska regelverk; (d) att inkräkta på vår upphovsrätt eller andras upphovsrätt; (e) att trakassera, förolämpa, skada, förtala, förminska, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationell härkomst eller funktionsnedsättning; (f) att sprida falsk eller missvisande information; (g) att ladda upp eller sprida virus eller andra typer av skadlig datakod som på något sätt kan användas för att påverka eller skada funktioner i våra tjänster eller på relaterade hemsidor, andra hemsidor eller internet; (h) att spara eller spåra andra människors personliga information; (i) att sprida massutskick, phishing, pharming, pretext, spider, crawl eller scrape; (j) något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) att kringgå eller undvika vår hemsidas och våra tjänsters säkerhetsåtgärder eller säkerhetsåtgärderna på någon annan hemsida. Vi förbehåller oss rätten att begränsa din tillgång till våra tjänster eller relaterade hemsidor om du bryter mot någon eller några av de regler som beskrivits ovan.

Avsnitt 14 - Begränsningar i garantin och ansvarsbegränsning
Vi kan inte garantera att din användning av våra tjänster kommer att ske utan avbrott, i god tid, säkert eller felfritt. Vi kan inte garantera att resultaten som fås genom användning av tjänsten kommer att vara pålitliga eller exakta. Du förstår att vi kan stänga ner våra tjänster under obegränsade tidsperioder eller stänga ned tjänsten helt utan att du notifieras om detta. Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, vår tjänst är helt på din egen risk. Vår tjänst och alla produkter och tjänster vi levererar till dig via vår tjänst (utom när det explicit uttrycks) levereras som de är och som de finns tillgängliga för din användning utan några garantier och utan villkor, både explicita och implicita, inkluderat implicita garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, anpassning för specifika syften, hållbarhet och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska DXRacer-europe.com, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, leverantörer, praktikanter, licensägare eller några andra som associeras med företaget hållas ansvariga för några skador, förluster, anspråk eller några direkta eller indirekta, tillfälliga, särskilda eller andra skador av något slag, inkluderat utan begränsningar vinstförluster, ekonomiska förluster, förluster av besparingar, förluster av data, ersättningskostnader eller andra liknande skador vare sig de baseras på överenskommelser, förseelser (inkluderat oaktsamhet), strikt ansvar eller annat som sker till följd av användande av vår tjänst eller några produkter som införskaffats med hjälp av vår tjänst. Detsamma gäller alla andra krav som relaterar till ditt användande av vår tjänst eller någon produkt, inkluderat men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i innehållet på hemsidan eller någon förlust eller skada av något slag som orsakats på grund av användning av vår tjänst eller något innehåll som postats, överförts eller som på något sätt gjorts tillgängligt via vår tjänst även om risken för skada annonserats. På grund av att vissa länder inte tillåter uteslutande eller begränsningar av ansvar för skador till följd av produktanvändning begränsas vårt ansvar i de jurisdiktionerna enligt lagens maximala gränser.

Avsnitt 15 - Leverans
Vi skickar alla beställningar med tjänsterna PostNord Home, PostNord Collect och PostNord Varubrev inom Sverige. Paket och brev från oss levereras till den adress du uppger vid beställningen, fraktkostnad kan tillkomma. Fraktkostnaden fastställs och godkänns vid köptillfället. Leveranstiden kan variera beroende på var du bor och alla angivna leveranstider som uppges på den här hemsidan är därför ungefärliga och de är inte garanterade av DXRacer. Säkerställ att du har tillräcklig tillgång och tillräckligt utrymme för dina varor innan leverans. Var snäll och flytta på ömtåliga föremål som kan skadas vid leveransen. När du beställer leverans kommer vi att be dig om några specifika uppgifter. Den här informationen kommer att bifogas till leveransavin och leveransen kommer att ske till den adress du uppger. Om informationen du uppger inte är komplett eller korrekt kan vi inte ansvara för missade leveranser eller förseningar till följd av bristfällig information. I de fall något oförutsett händer som påverkar din leveranstid (motorfel, trafikolyckor, extrema väderförhållanden etc.) kommer vi göra vårt bästa för att kontakta dig och boka en ny tid för din leverans. Vi kan inte hållas ansvariga för några förluster (inkluderat vinstförluster, förlorade affärsmöjligheter, sjunkande värden av sparade belopp o.s.v.) som uppstår till följd av en försenad leverans som sker till följd av faktorer utanför vår kontroll.

Du är ansvarig för att säkerställa att du finns tillgänglig för att ta emot leveransen på utsatt tid. Om du inte kan vara tillgänglig måste det finnas en myndig person på plats som kan ta emot leveransen å dina vägnar och du måste samtycka till att vi kan ta deras instruktioner som om de kom från dig.

Om någon eller några produkter visar sig vara skadade redan när de levereras ber vi dig göra föraren uppmärksam på detta. Om du lägger märke till skador efter leveransen ber vi dig kontakta supporten på DXRacer så snart som möjligt. Behåll trasiga produkter så att vi kan inspektera dem vid ett senare tillfälle. Om du kasserar trasiga produkter innan vi fått möjlighet att titta på dem kan det påverka dina chanser till ersättning. Vi strävar efter att alltid ersätta skadade produkter. Om vi inte kan göra det kommer vi att betala tillbaka den fullständiga summan som du betalade för dem inkluderat leveranskostnaden. Inget i dessa regler och villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter.

Avsnitt 16 - Skadeersättning
Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla skadefria DXRacer-europe.com och våra moderbolag, dotterbolag, associerade bolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, leverantörer, entreprenörer, tjänsteleverantörer, underleverantörer, grossister, praktikanter och anställda. De kan inte avkrävas ansvar, inkluderat advokatarvoden, för krav som kommer från tredje part och beror på eller uppstått p.g.a. av din oförmåga att efterleva de villkor som beskrivs i dessa användarvillkor eller de dokument som refereras häri eller om du bryter mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

Avsnitt 17 - Avskiljbarhet
I den händelse att någon klausul i dessa regler och villkor skulle visa sig bryta mot lagen, vara ogiltig eller omöjlig att upprätthålla kommer klausulen ändå att upprätthållas till den maximala gräns som tillåts av lagen och de delar som inte går att upprätthålla bedömas som separerade från dessa regler och villkor. Ett sådant utfall påverkar inte validiteten i återstående klausuler.

Sektion 18 - Uppsägning
Skyldigheter och förpliktelser som relevanta parter hade inför en uppsägning av detta avtal kvarstår i alla relevanta avseenden efter uppsägningen. Dessa användarvillkor gäller fram tills dess att någon av parterna, du eller vi, avslutar dem. Du kan avsluta giltigheten av detta avtal när som helst genom att göra oss uppmärksamma på att du inte längre önskar använda dig av våra tjänster eller genom att sluta använda dig av vår hemsida. Om vi anser att du misslyckats, eller om vi misstänker att du misslyckats med att följa någon av klausulerna i dessa regler och villkor kan vi också avsluta överenskommelsen utan skyldighet att meddela dig om detta och du kommer kvarstå som ansvarig för samtliga förfallna belopp som du är skyldig oss upp till datumet för uppsägningen; i det fallet kan din tillgång till våra tjänster (eller delar av dem) begränsas helt på vårt initiativ.

Sektion 19 - Överenskommelsen i helhet
Misslyckande från vår sida att utöva eller upprätthålla någon rätt eller bestämmelse som finns i våra användarvillkor utgör inte ett avstående från någon rätt eller bestämmelse. Dessa regler och villkor samt andra regler som meddelas er via den här hemsidan utgör helheten i den överenskommelse och förståelse mellan oss och dig som reglerar ditt användande av våra tjänster och föregår alla eventuella andra samtidiga eller tidigare överenskommelser, kommunikationer eller förslag, oavsett om de är muntliga eller skrivna mellan oss och dig (inkluderat, men inte begränsat till, föregående versioner av våra regler och villkor).

Inga dubbeltydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor kan hållas mot upphovsmannen av dessa användarvillkor.

Sektion 20 - Gällande lag
Dessa regler och villkor och andra separata överenskommelser som gäller för de tjänster vi förmedlar tolkas och gäller i överensstämmelse med lagarna där du bor.

Sektion 21 - Förändringar av användarvillkor
Du kommer alltid åt den aktuella versionen av våra regler och villkor via den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att på eget bevåg uppdatera, förändra eller ersätta hela eller delar av våra regler och villkor genom att uppdatera och förändra innehållet här. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar genom att regelbundet besöka denna sida. Fortsatt användande av vår hemsida och våra tjänster som följer på förändringar i våra regler och villkor innebär att du samtycker till genomförda förändringar.

Sektion 22 - Kontaktinformation
Frågor om våra regler och villkor ska skickas till oss på info@dxracer-europe.com.

Navigera